ABOUT US

Trang chủ / ABOUT US

Ngài Taito Morita hiện đang là hiệu trưởng trường học dành cho trẻ em Kodomo School tại Nhật Bản với hơn 100 lớp học

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo tại Nhật Bản, đặc biệt là giáo dục trẻ em

Là người truyền cảm hứng, diễn giả cho nhiều hội thảo

➤ Video giới thiệu trung tâm Kodomo Soroban tại Việt Nam của giám đốc Morita:

Ngài Sanayuki Morita hiện đang giữ chức vụ giám đốc tại trung tâm Kodomo Soroban Center

Xuất sắc tốt nghiệp ngành học Quản trị – Marketing tại đại học Hannibal LaGrange Hoa Kỳ

Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Morita tại Nhật Bản