TIN TỨC

Trang chủ / tin tức

Q3: Số lượng học sinh 1 lớp là bao nhiêu?

time14/03/2022
Để đảm bảo chất lượng, mỗi lớp sẽ có trung bình từ 5 đến 7 học sinh và có tối đa 15 học sinh. Nếu số lượng học sinh đông (hoặc đạt tối đa), Trung tâm sẽ cử hai 2 giáo viên cùng phụ trách lớp.