TIN TỨC

Trang chủ / tin tức

Q5: Các khóa học có bao gồm hoạt động gì khác ngoài học Soroban không?

time14/03/2022
Ngoài học kiến thức về Soroban, Trung tâm còn dạy trẻ về những lễ nghi và cách ứng xử cần thiết (như khi đến lớp cần chào hỏi thầy/cô giáo, chủ động sắp xếp giày dép của mình gọn gàng ngăn nắp...)
Ngoài ra, mỗi khóa học còn có các cuộc thi và các sự kiện thú vị để trẻ cùng tham gia.